11 czerwca 2016

KONKURS FOTOGRAFICZNA PUBLIKACJA ROKU 2016 ROZSTRZYGNIĘTY!

Spośród 60 nadesłanych publikacji jury postanowiło wybrać 19 książek, stanowiących finałową wystawę. Znalazły się tutaj ważne publikacje, ukazujące szereg tematów, wśrod których nie mogło zabraknąć najlepszych publikacji monograficznych i tematycznych z 2015 roku. Obok nich są także przykłady katalogów, podsumowań twórczości ważnych artystów. Wreszcie postanowiliśmy włączyć do wystawy znakomite propozycje skromnych publikacji selfpublishingowych oraz przedsięwzięcia grupowe – studenckie, które najciekawiej ukazują perspektywy najmłodszego pokolenia artystów.”

Jury postanowiło – jednomyślnie – przyznać nagrodę główną im. Krzyśka Makowskiego i tytuł Fotograficznej Publikacji Roku 2016 książce Pawła Szypulskiego „Pozdrowienia z Auschwitz”:
Jest to publikacja wyjątkowa i unikalna na wielu poziomach. Wnosi niesłychanie ważny, wypracowany i przenikliwy głos do międzynarodowej debaty historycznej. Jest uniwersalna, ponadnarodowa i odważna, przełamuje stereotypy. Podejmuje temat z pogranicza socjologii, turystyki, historii, antropologii, itd. wnosząc do każdej z tych dziedzin nowy rys, niedostrzeżony dotąd. Jest przy tej wzniosłości niezwykle „codzienna”, bezpośrednia i bezpretensjonalna. Treść została zaprezentowana w sposób nieprzytłaczający, elegancki, choć skromny, tak by uwydatnić oddziaływanie niebywałego zestawienia obrazu z tekstem. Autor w niezwykle dyskretny sposób stawia widza w samym centrum niełatwych pytań.

Jury postanowiło przyznać cztery wyróżnienia:
„Hawaikum” – wyróżnienie za idealne połączenie zdjęć z tekstem. Jest to zarówno książka fotograficzna, photobook jak i książka do czytania. Żadna z części nie może istnieć bez drugiej. Refleksja tekstu wynika z obrazu, a zatem fotografie są punktem wyjścia, niezbywalnym i kluczowym elementem książki.

„Emulsja” – wyróżnienie za unikalny sposób pracy z archiwami i sztuką współczesną. Jest to publikacja oparta na obrazie „zepsutym”, gdzie zniwelowano różnicę między przypadkowością (zniszczeniem zdjęcia) a zabiegiem artystycznym. Na szczególną uwagę zasługuje dyskretność informacji technicznej, która dzięki zabiegowi projektowemu nie jest pierwszoplanowa, nie odwraca uwagi od głównego nośnika treści – obrazu.

Dwa wyróżnienia dla publikacji monograficznych, tematycznych, za umiejętne zakończenie projektu publikacją, perfekcyjnie w formie graficznej dopasowaną do charakteru fotografii i przekazu.

„Tu się zaczyna koniec miast” – niezwykle wrażeniowa książka, niemal ulotna chociaż zamknięta w fizycznym przedmiocie, o wyjątkowej świadomości formy publikacji, gdzie projekt graficzny przedłuża siłę oddziaływania obrazu.

„317 Days to Mars” – unikalny przewodnik po innej planecie. Wyróżnienie za odważną i pełną energii grę z widzem, ujarzmienie chaosu oraz nowe spojrzenie, wszystko idealnie rozegrane w projekcie graficznym.