Książka Imię Nazwisko “Tytuł tej książki” – tytuł Fotograficznej Publikacji Roku 2023

Nagroda Główna im. Krzyśka Makowskiego

Dla wyjątkowej i unikalnej publikacji, która wyłamuje wszystkie reguły i zasady, przedstawia współczesny obraz Polski w sposób śmiały, prace w niej zawarte adekwatnie grają z całością projektu, za bezkompromisowość i odwagę Nagrodę im. Krzyśka Makowskiego i tytuł Fotograficznej Publikacji Roku 2021 otrzymuje Agnieszka Sejud „HOAX”