Nicolas Grospierre

Fotograf architektury, a także artysta posługujący się fotografią jako narzędziem twórczym.